NBK112پروژه:آقای قدسیان

مکان:شهرک غرب

متراژ:13 متر

طراح:مینا بویه

سبک مینیمال یا ساده گرایی، یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش های ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته است.

شهود ما باعث شد ما از مواد خالص بر روی ساختار آلومینیومی درهااستفاده کنیم که یک ایده و ترکیبی بی پایان است.


طراحان ما در طراحی سبک مینیمال همه ی عناصر را در نهایت صحت و دقت و به دور از هرگونه تجمل انتخاب می کنند و فضایی را جهت نفس کشیدن و آسودن به مشتریانی که خواهان این سبک از معماری هستند، خلق می کنند.

استفاده از نور طبیعی و مصنوعی، یکی از نکته های ظریف به شمار می آید. با به کارگیری نور به خصوص نور طبیعی، روشنایی به وجود آمده حالت کاملاً عادی خواهد داشت.